Browsing by Author CHIEN, MAW SHENG

Showing results 1 to 3 of 3
Issue DateTitleAuthor(s)Text
-豬環狀病毒二型外殼蛋白次單位片段及其用途黃千衿; HUANG, CHIENJIN; 簡茂盛; 巫珮菁; CHIEN, MAW SHENG; WU, PEI CHING-
-豬進行性萎縮性鼻炎(PAR)的預防、治療與偵測簡茂盛; CHIEN, MAW SHENG; 廖志明; 劉正義; LIAO, CHIH MING; LIU, CHENG I-
-豬霍亂沙門氏桿菌標的基因缺損突變株及其減毒疫苗之製備簡茂盛; CHIEN, MAW SHENG; 陳正文-