Browsing by Author Chang, Yuan-Ming

Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)Text
-Broadband Omnidirectional Light Trapping in Gold-Decorated ZnO Nanopillar ArraysChang, Yuan-Ming; Lin, Man-Ling; Lai, Tung-Yen; Chen, Chang-Hung; Lee, Hsin-Yi; Lin, Chih-Ming; Wu, Yew-Chung Sermon; Lin, Yen-Fu; Juang, Jenh-Yih
-High Mobilities in Layered InSe Transistors with Indium-Encapsulation-Induced Surface Charge DopingLi, Mengjiao; Lin, Che-Yi; Yang, Shih-Hsien; Chang, Yuan-Ming; Chang, Jen-Kuei; Yang, Feng-Shou; Zhong, Chaorong; Jian, Wen-Bin; Lien, Chen-Hsin; Ho, Ching-Hwa; Liu, Heng-Jui; Huang, Rong; Li, Wenwu; Lin, Yen-Fu; 林彥甫; Chu, Junhao
-Negative-Differential-Resistance Devices Achieved by Band-Structure Engineering in Silicene under Periodic PotentialsChen, Chang-Hung; Li, Wen-Wu; Chang, Yuan-Ming; Lin, Che-Yi; Yang, Shih-Hsien; Xu, Yong; Lin, Yen-Fu; 林彥甫-
-Reversible and Precisely Controllable p/n-Type Doping of MoTe2 Transistors through Electrothermal DopingChang, Yuan-Ming; Yang, Shih-Hsien; Lin, Che-Yi; Chen, Chang-Hung; Lien, Chen-Hsin; Jian, Wen-Bin; Ueno, Keiji; Suen, Yuen-Wuu; Tsukagoshi, Kazuhito; Lin, Yen-Fu; 張原銘
-矽鍺磊晶薄膜的材料性質及矽鍺奈米結構的製作之研究張原銘; Chang, Yuan-Ming-