Browsing by Author Chang, Yuan-Yen

Showing results 1 to 3 of 3
Issue DateTitleAuthor(s)Text
-Regulation of virus-induced inflammatory response by b-carotene in RAW264.7 cellsLin, Hui-Wen; Chang, Tien-Jye; Yang, Deng-Jye; Chen, Yi-Chen; Wang, Meilin; Chang, Yuan-Yen-
-Synergic effect of curcumin and its structural analogue (Monoacetylcurcumin) on anti-influenza virus infectionRichart, Sarah M; Li, Yi-Lin; Mizushina, Yoshiyuki; Chang, Yuan-Yen; Chung, Tse-Yu; Chen, Guan-Heng; Tzen, Jason Tze-Cheng; Shia, Kak-Shan; 徐維莉; Hsu, Wei-Li
-假性狂犬病毒IE180與EP0對gE、vhs及細胞素基因之調控張元衍; Chang, Yuan-Yen-