Browsing by Author Chen, Chun-Ting

Showing results 1 to 3 of 3
Issue DateTitleAuthor(s)Text
-官僚體系對「受災社區」治理規劃之探討-以臺中市北屯圳「水患治理」為例陳俊廷; Chen, Chun-Ting-
-溫泉水養護對混凝土強度與耐久性之影響陳俊廷; Chen, Chun-Ting-
-防沖蝕網毯覆蓋率對邊波土壤流失量之影響簡士濠; Jien, Shih-Hao; 李明熹; 簡維信; 戴紫陽; 王重棋; 陳俊廷; Lee, Ming-Hsi; Chien, Wei-Hsin; Tai, Tzu-Yang; Wang, Chung-Chi; Chen, Chun-Ting