Browsing by Author Chen, Yi-Ying

Showing results 1 to 8 of 8
Issue DateTitleAuthor(s)Text
-Bovine Lactoferrin Inhibits Dengue Virus Infectivity by Interacting with Heparan Sulfate, Low-Density Lipoprotein Receptor, and DC-SIGNChen, Jo-Mei; Fan, Yi-Chin; Lin, Jen-Wei; Chen, Yi-Ying; Hsu, Wei-Li; 邱賢松; Chiou, Shyan-Song
-Genotype I of Japanese Encephalitis Virus Virus-like Particles Elicit Sterilizing Immunity against Genotype I and III Viral Challenge in SwineFan, Yi-Chin; Chen, Jo-Mei; Lin, Jen-Wei; Chen, Yi-Ying; Wu, Guan-Hong; Su, Kuan-Hsuan; Chiou, Ming-Tang; Wu, Shang-Rung; Yin, Ji-Hang; Liao, Jiunn-Wang; Chang, Gwong-Jen J; 邱賢松; Chiou, Shyan-Song
-The impact of inter-firm market orientation on inter-firm learning & innovation capability: The moderating effect of network capabilityChen, Yi-Ying; 陳怡穎-
-Japanese Encephalitis Virus Genotype Replacement, Taiwan, 2009-2010Chen, Yi-Ying; Fan, Yi-Chin; Tu, Wu-Chun; Chang, Rey-Yi; Shih, Chen-Chang; Lu, In-Houng; Chien, Maw-Shien; Lee, Wei-Cheng; Chen, Ter-Hsin; Chang, Gwong-Jen; Chiou, Shyan-Song-
-OrchidWeb:蘭花基因轉錄體之整合性網站陳怡穎; Chen, Yi-Ying-
-Partially Neutralizing Potency against Emerging Genotype I Virus among Children Received Formalin- Inactivated Japanese Encephalitis Virus VaccineFan, Yi-Chin; Chen, Jo-Mei; Chiu, Hsien-Chung; Chen, Yi-Ying; Lin, Jen-Wei; Shih, Chen-Chang; Chen, Chih-Ming; Chang, Chao-Chin; Gwong-Jen, J.Chang; Chiou, Shyan-Song-
-Virulence of Japanese Encephalitis Virus Genotypes I and III, TaiwanFan, Yi-Chin; Lin, Jen-Wei; Liao, Shu-Ying; Chen, Jo-Mei; Chen, Yi-Ying; Chiu, Hsien-Chung; Shih, Chen-Chang; Chen, Chi-Ming; Chang, Ruey-Yi; King, Chwan-Chuen; Chen, Wei-June; Ko, Yi-Ting; Chang, Chao-Chin; 邱賢松; Chiou, Shyan-Song
-台灣豬場中黃病毒之分子流行病學陳怡瑩; Chen, Yi-Ying-