Browsing by Author Chen, Yu-Chen

Showing results 1 to 3 of 3
Issue DateTitleAuthor(s)Text
-Association of anticardiolipin, antiphosphatidylserine, anti-β2 glycoprotein I, and antiphosphatidylcholine autoantibodies with canine immune thrombocytopeniaChen, Yu-Chen; Chi, Lang-Ming; Chow, Kuan-Chih; Chiou, Shiow-Her; Fan, Yi-Hsin; Ho, Shu-Peng; Hsu, Yu-Chen; Hwang, Yu-Chyi; Wu, Meng-Xing; Lee, Wei-Ming; Lin, Shiun-Long; Tsang, Chau-Loong; Mao, Frank Chiahung-
-以個人資料本體作為個人基本資料之應用服務陳育辰 ; Chen, Yu-Chen -
-影響大學註冊因素之評估陳玉珍; Chen, Yu-Chen-