Browsing by Author Chiang, Yi-Ju

Showing results 1 to 3 of 3
Issue DateTitleAuthor(s)Text
-An optimal control policy to realize green cloud systems with SLA-awarenessOuyang, Yen-Chieh; Chiang, Yi-Ju; Hsu, Ching-Hsien; Yi, Gangman-
-Profit Optimization in SLA-Aware Cloud Services with a Finite Capacity Queuing ModelChiang, Yi-Ju; Ouyang, Yen-Chieh
-使用M/M/R/K排隊系統分析雲端服務帶有中途退出之利潤最大化研究江依儒; Chiang, Yi-Ju-