Browsing by Author FANG, TONY J.

Showing results 1 to 3 of 3
Issue DateTitleAuthor(s)Text
-一種經分離的肽及其製備方法與應用方繼; FANG, TONY J.; 謝衣鵑; SHEIH, I CHUAN-
-一種藉由多套式聚合鏈反應檢驗基因改造玉米的方法方繼; FANG, TONY J.; 陳冠伶; 邱啓隆; CHEN, KUAN LING; CHIU, CHI LUNG-
-用於檢驗具有抗線蟲基因之基因改造番茄的方法及引子組成物方繼; FANG, TONY J.; 陳泰伊; CHEN, TAI I-