Browsing by Author Guo-Jhen Jiang

Showing results 1 to 2 of 2
Issue DateTitleAuthor(s)Text
-Fast gas concentration sensing by analyzing the rate of resistance changeChiu-Hsien Wu; Guo-Jhen Jiang; Cheng-Chung Chiu; Paul Chong; Chien-Chung Jeng; Ren-Jang Wu; Jan-Han Chen
-Highly sensitive amorphous In–Ga–Zn–O films for ppb-level ozone sensing: Effects of deposition temperatureChiu-Hsien Wu; Guo-Jhen Jiang; Kai-Wei Chang; Chin-Wei Lin; Kue-Lin Chen