Browsing by Author HUANG, JENN WEN

Showing results 1 to 11 of 11
Issue DateTitleAuthor(s)Text
-含添加鈀之沸石的香蕉保鮮組成物及其使用方法林耀東; LIN, YAO TUNG; 黃振文; 顏名賢; HUANG, JENN WEN; YEN, MING HSIEN-
-微波輔助萃取微藻油脂方法及其應用尤瓊琦; YU, CHUNG CHYI; 陳俊明; 鄭政峰; 黃永勝; 黃振文; 鄭一鳴; 馬聿安; 陳峻榮; 陳志瑋; 呂信賢; CHEN, JIUNN MING; JEN, JEN FON; HUANG, YUNG SHENG; HUANG, JENN WEN; JHENG, YI MING; MA, YU AN; CHEN, JYUN RONG; CHEN, CHIH WEI; LU, HSIN HSIEN-
-微波輔助萃取微藻油脂系統尤瓊琦; YU, CHUNG CHYI; 陳俊明; 鄭政峰; 黃永勝; 黃振文; 鄭一鳴; 馬聿安; 陳峻榮; 陳志瑋; 呂信賢; CHEN, JIUNN MING; JEN, JEN FON; HUANG, YUNG SHENG; HUANG, JENN WEN; JHENG, YI MING; MA, YU AN; CHEN, JYUN RONG; CHEN, CHIH WEI; LU, HSIN HSIEN-
-植物保護用鏈黴菌(Streptomyces黃振文; HUANG, JENN WEN; 石信德; 劉永銓; 徐鳳麟-
-用於檢測西瓜蔓割病菌之引子、方法及套組張碧芳; CHANG, PI FANG; 林盈宏; 張景宜; 陳甘澍; 黃振文; LIN, YING HONG; CHANG, JING YI; CHEN, KAN SHU; HUANG, JENN WEN-
-用於檢測香蕉黃葉病菌之引子、方法及套組張碧芳; CHANG, PI FANG LINDA; 林盈宏; 張景宜; 黃振文; LIN, YING HONG; CHANG, JING YI; HUANG, JENN WEN-
-用於防治柳橙綠黴病之方法、組成物及其應用黃振文; HUANG, JENN WEN; 陳泊菘; CHEN, PO SUNG-
-紫丁香蘑植物保護製劑的製法及其應用黃振文; HUANG, JENN WEN; 陳錦桐; 陳美杏; CHEN, JIN TONG; CHEN, MEEI HSING-
-紫丁香蘑生物製劑的製法及其應用黃振文; HUANG, JENN WEN; 陳錦桐; 陳美杏; 彭金騰; CHEN, JIN TONG; CHEN, MEEI HSING-
-防治作物土媒病害的生物性燻蒸粒劑、製法與應用HUANG, JENN WEN; 黃振文; 鍾文全; 黃鴻章; 蕭吉雄-
-黃豆油萃取方法及其裝置尤瓊琦; YU, CHUNG CHYI; 陳俊明; 鄭政峯; 黃永勝; 黃振文; 黃天洋; 鄭一鳴; 馬聿安; 陳峻榮; 陳志瑋; CHEN, JIUNN MING; JEN, JEN FON; HUANG, YUNG SHENG; HUANG, JENN WEN; HUANG, TIEN YANG; JHENG, YI MING; MA, YU AN; CHEN, JYUN RONG; CHEN, CHIH WEI-