Browsing by Author Hsu, Chia-Lin

Showing results 1 to 3 of 3
Issue DateTitleAuthor(s)Text
-台中市都會地區白頭翁歌曲的方言與音頻適應許嘉麟; Hsu, Chia-Lin-
-地下水硝酸根輸入及轉化對硝酸根氮、氧同位素組成之影響許嘉麟; Hsu, Chia-Lin-
-消費者對基因食品的認知、情感與購買意願之研究徐佳鈴; Hsu, Chia-Lin-