Browsing by Author Hsu, Chun-Yi

Showing results 1 to 2 of 2
Issue DateTitleAuthor(s)Text
-Prodigiosin-induced cytotoxicity involves RAD51 down-regulation through the JNK and p38 MAPK pathways in human breast carcinoma cell linesLu, Chien-Hsing; Lin, Shin-Chang; Yang, Shu-Yi; Pan, Mu-Yun; Lin, Yun-Wei; Hsu, Chun-Yi; Wei, Yu-Hong; Chang, Jo-Shu; Chang, Chia-Che-
-白藜蘆醇在人類肺腺癌細胞A549中經由活性氧化物質引發的內質網壓力造成細胞凋亡徐君怡; Hsu, Chun-Yi-