Browsing by Author Huang, Min-Zhan

Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)Text
-影響變葉木葉色因子之研究顏永福; Yan, Yong-Fu-
-晚香玉球根高溫乾燥處理對開花之研究黃秀真; Huang, Xiu-Zhen-
-晚香玉開花調節之研究許憲展; Xu, Xian-Zhan-
-滿天星微體繁殖及開花習性之研究侯鳳舞; Hou, Feng-Wu-
-非洲菊組織培養繁殖之研究朱建酀; Zhu, Jian-Yong-