Browsing by Author Huang, Mu-Chiou

Showing results 1 to 8 of 8
Issue DateTitleAuthor(s)Text
-Association of prolactin haplotypes with reproductive traits in Tsaiya ducksChang, Mu-Tzu; Cheng, Yu-Shin; Huang, Mu-Chiou-
-Characterization of mitochondrial genome of Formosan sambar (Rusa unicolor swinhoei)Chen, Chia-Hsuan; Huang, Hsiu-Lin; Chang, Mu-Tzu; Chiang, Li-Chia; Cheng, Shih-Lin; Liu, Bing-Tsan; Wang, Chih-Hua; Wu, Ming-Che; Huang, Mu-Chiou-
-Differential expression of porcine testis proteins during postnatal developmentHuang, San-Yuan; Lin, Jyh-Hung; Teng, Shih-Hua; Sun, H.Sunny; Chen, Yu-Hui; Chen, Hsin-Hsin; Liao, Jun-Yi; Chung, Meng-Ting; Chen, Ming-Yu; Chuang, Chin-kai; Lin, En-Chung; Huang, Mu-Chiou-
-Genome-Wide Transcript Expression Analysis in the Uterovaginal Junction in Association with Fertile Period in Tsaiya DucksHuang, Hsiu-Lin; Cheng, Yu-Shin; Yang, Kuo-Tai; Chen, Chia-Hsuan; Huang, Mu-Chiou; Hsu, Wen-Hwei-
-Mitochondrial genome of Taiwan pig (Sus Scrofa)Chen, Chia-Hsuan; Huang, Hsiu-Lin; Yang, Hsiu-Ya; Lai, Shan-Hu; Yen, Neim-Tsu; Wu, Ming-Che; Huang, Mu-Chiou
-Novel family- and genus-specific DNA markers in MugilidaeLai, Shan-Hu; Wang, Yao-Horng; Yang, Kuo-Tai; Chen, Chia-Hsuan; Huang, Mu-Chiou
-A novel non-synonymous SNP of the COLX gene and its association with duck reproductive traitsChang, Mu-Tzu; Cheng, Yu-Shin; Huang, Mu-Chiou-
-The SNP Genotypes of Growth Hormone Gene Associated with Reproductive Traits in Tsaiya DucksChang, Mu-Tzu; Cheng, Yu-Shin; Huang, Mu-Chiou-