Browsing by Author Jeng, Chien-Chung

Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)Text
-A dynamic equilibrium method for the SnO2-based ozone sensors using UV-LED continuous irradiationJeng, Chien-Chung; Chong, Paul J.H.; Chiu, Cheng-Chung; Jiang, Guo-Jhen; Lin, Hung-Ju; Wu, Ren-Jang; Wu, Chiu-Hsien-
-Analysis of the Sensing Properties of a Highly Stable and Reproducible Ozone Gas Sensor Based on Amorphous In-Ga-Zn-O Thin FilmWu, Chiu-Hsien; Jiang, Guo-Jhen; Chang, Kai-Wei; Deng, Zu-Yin; Li, Yu-Ning; Chen, Kuen-Lin; Jeng, Chien-Chung; 吳秋賢
-Dynamic Probing of Nanoparticle Stability In Vivo: A Liposomal Model Assessed Using In Situ Microdialysis and Optical ImagingJeng, Chien-Chung; Cheng, Shih-Hsun; Ho, Ja-an Annie; Huang, Sam Hong-Yi; Jerry, C.Chang; Tsai, Pi-Ju; Yang, Chung-Shi; Lo, Leu-Wei
-Flexible Photonic Crystal Material for Multiple Anticounterfeiting ApplicationsPeng, Chang-Yi; Hsu, Che-Wei; Li, Ching-Wen; Wang, Po-Lin; Jeng, Chien-Chung; Chang, Cheng-Chung; 張健忠; Wang, Gou-Jen