Browsing by Author Jia-Yan Hsu

Showing results 1 to 2 of 2
Issue DateTitleAuthor(s)Text
-植物細胞程式性死亡許家言; Jia-Yan Hsu; 張有明; 曾夢蛟; You-Ming Chang; Menq-Jiau Tseng
-金線蓮以液體與固體交互培養進行大量繁殖之研究許家言; Mu-Dan Chu; 邱木丹; Jia-Yan Hsu