Browsing by Author Juan, Chih-Yin

Showing results 1 to 2 of 2
Issue DateTitleAuthor(s)Text
-Nanohybrids of silver particles on clay platelets delaminatePseudomonasbiofilmsTseng, Li-Ping; Juan, Chih-Yin; Lin, Shiun-Long; Doran, Michael R; Lin, Jiang-Jen; Hsu, Shan-Hui; Liao, Jiunn-Wang; Shen, Ching-I; Su, Hong-Lin-
-奈米脫層黏土對哈維氏弧菌群體感應系統之影響阮植垠; Juan, Chih-Yin-