Browsing by Author LU, KUANG HUI

Showing results 1 to 8 of 8
Issue DateTitleAuthor(s)Text
-鑑定木蝨類昆蟲之寡核酸探針、生物晶片及其鑑定方法楊曼妙; YANG, MAN MIAO; 葉文斌; 路光暉; 郭美華; 吳雅婷; YEN, WENBIN; LU, KUANG HUI; KUO, MEIHWA; WU, YATING-
-鑑定果實蠅之寡核酸探針、生物晶片及其鑑定方法路光暉; LU, KUANG HUI; 郭美華; 楊曼妙; 葉文斌; 陳嬿后; KUO, MEIHWA; YANG, MAN MIAO; YEN, WENBIN; CHEN, YENHOU-
-鑑定登革病毒之專一性引子組、寡核酸探針、生物晶片及其鑑定方法杜武俊; TU, WUCHUN; 路光暉; 吳明城; LU, KUANG HUI; WU, MINGCHENG-
-鑑定葉蟬及稻蝨類昆蟲之寡核酸探針、生物晶片及其鑑定方法葉文斌; YEN, WENBIN; 路光暉; 郭美華; 楊曼妙; 吳雅婷; LU, KUANG HUI; KUO, MEIHWA; YANG, MAN MIAO; WU, YATING-
-鑑定蘋果蠹蛾之套組路光暉; LU, KUANG HUI; 陳嬿后; 魏曉婷; CHEN, YENHOU; WEI, XIAOTING-
-鑑定蚜蟲類昆蟲之寡核酸探針、生物晶片及其鑑定方法郭美華; KUO, MEIHWA; 楊曼妙; 葉文斌; 路光暉; 吳雅婷; YANG, MAN MIAO; YEN, WENBIN; LU, KUANG HUI; WU, YATING-
-鑑定鱗翅目昆蟲之寡核苷酸探針、生物晶片及其鑑定方法路光暉; LU, KUANG HUI; 吳明城; 陳嬿后; WU, MINGCHENG; CHEN, YENHOU-
-鑑定鱗翅目昆蟲之寡核酸探針、生物晶片及其鑑定方法路光暉; LU, KUANG HUI; 吳明城; 陳嬿后; WU, MINGCHENG; CHEN, YENHOU-