Browsing by Author Li, Long-Yuan

Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)Text
-A targeted next-generation sequencing in the molecular risk stratification of adult acute myeloid leukemia: implications for clinical practiceLin, Po-Han; Li, Huei-Ying; Fan, Sheng-Chih; Yuan, Tzu-Hang; Chen, Ming; Hsu, Yu-Hua; Yang, Yu-Hsuan; 李龍緣; Li, Long-Yuan; Yeh, Su-Peng; Bai, Li-Yuan; Liao, Yu-Min; Lin, Chen-Yuan; Hsieh, Ching-Yun; Lin, Ching-Chan; Lin, Che-Hung; Lien, Ming-Yu; Chen, Tzu-Ting; Ni, Yen-Hsuan; Chiu, Chang-Fang
-Enhancer of Zeste Homolog 2 and Histone Deacetylase 9c Regulate Age-Dependent Mesenchymal Stem Cell Differentiation into Osteoblasts and AdipocytesChen, Ya-Huey; Chung, Chiao-Chen; Liu, Yu-Chia; Yeh, Su-Peng; Hsu, Jennifer L; Hung, Mien-Chie; Su, Hong-Lin; Li, Long-Yuan; 李龍緣
-GSK3β inactivation promotes the oncogenic functions of EZH2 and enhances methylation of H3K27 in human breast cancersKo, How-Wen; Lee, Heng-Huan; Huo, Longfei; Xia, Weiya; Yang, Cheng-Chieh; Hsu, Jennifer L; Li, Long-Yuan; Lai, Chien-Chen; Chan, Li-Chuan; Cheng, Chien-Chia; Labaff, Adam M; Liao, Hsin-Wei; Lim, Seung-Oe; Li, Chia-Wei; Wei, Yongkun; Nie, Lei; Yamaguchi, Hirohito; Hung, Mien-Chie; 李龍緣
-YY1 and HDAC9c transcriptionally regulate p38-mediated mesenchymal stem cell differentiation into osteoblastsChen, Ya-Huey; Chung, Chiao-Chen; Liu, Yu-Chia; Lai, Wei-Chen; Lin, Zong-Shin; Chen, Tsung-Ming; Li, Long-Yuan; 李龍緣; Hung, Mien-Chie-