Browsing by Author Lin, Jen-Wei

Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)Text
-Bovine Lactoferrin Inhibits Dengue Virus Infectivity by Interacting with Heparan Sulfate, Low-Density Lipoprotein Receptor, and DC-SIGNChen, Jo-Mei; Fan, Yi-Chin; Lin, Jen-Wei; Chen, Yi-Ying; Hsu, Wei-Li; 邱賢松; Chiou, Shyan-Song
-Genotype I of Japanese Encephalitis Virus Virus-like Particles Elicit Sterilizing Immunity against Genotype I and III Viral Challenge in SwineFan, Yi-Chin; Chen, Jo-Mei; Lin, Jen-Wei; Chen, Yi-Ying; Wu, Guan-Hong; Su, Kuan-Hsuan; Chiou, Ming-Tang; Wu, Shang-Rung; Yin, Ji-Hang; Liao, Jiunn-Wang; Chang, Gwong-Jen J; 邱賢松; Chiou, Shyan-Song
-Partially Neutralizing Potency against Emerging Genotype I Virus among Children Received Formalin- Inactivated Japanese Encephalitis Virus VaccineFan, Yi-Chin; Chen, Jo-Mei; Chiu, Hsien-Chung; Chen, Yi-Ying; Lin, Jen-Wei; Shih, Chen-Chang; Chen, Chih-Ming; Chang, Chao-Chin; Gwong-Jen, J.Chang; Chiou, Shyan-Song-
-Virulence of Japanese Encephalitis Virus Genotypes I and III, TaiwanFan, Yi-Chin; Lin, Jen-Wei; Liao, Shu-Ying; Chen, Jo-Mei; Chen, Yi-Ying; Chiu, Hsien-Chung; Shih, Chen-Chang; Chen, Chi-Ming; Chang, Ruey-Yi; King, Chwan-Chuen; Chen, Wei-June; Ko, Yi-Ting; Chang, Chao-Chin; 邱賢松; Chiou, Shyan-Song
-台灣人類貓抓熱特殊病例與小型哺乳類動物Bartonella感染之調查及分子鑑定研究林壬威; Lin, Jen-Wei-
-豬瘟病毒核蛋白對細胞素基因調控之研究林壬威; Lin, Jen-Wei-