Browsing by Author Lin, Shiun-Long

Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)Text
-Aquapuncture using Vitamin B Complex on Intraocular Pressure in Two Dogs with Cataracts and Low Intraocular PressureShia, Wei-Yau; Hsiao, Yun-Hsia; Lee, Ming-Wei; Shiu, Li-Shiue; Lin, Shiun-Long; Lee, Wei-Ming-
-Association of anticardiolipin, antiphosphatidylserine, anti-β2 glycoprotein I, and antiphosphatidylcholine autoantibodies with canine immune thrombocytopeniaChen, Yu-Chen; Chi, Lang-Ming; Chow, Kuan-Chih; Chiou, Shiow-Her; Fan, Yi-Hsin; Ho, Shu-Peng; Hsu, Yu-Chen; Hwang, Yu-Chyi; Wu, Meng-Xing; Lee, Wei-Ming; Lin, Shiun-Long; Tsang, Chau-Loong; Mao, Frank Chiahung-
-Highly virulent Photobacterium damselae subsp piscicida isolated from Taiwan paradise fish, Macropodus opercularis (L.), in TaiwanLiu, Pan-Chen; Hung, Shao-Wen; Chen, Ming-Hui; Cheng, Ching-Fu; Lin, Cheng-Chung; Chang, Chen-Hsuan; Lin, Shiun-Long; Tu, Ching-Yu; Lin, Yu-Hsing; Wang, Way-Shyan
-Nanohybrids of silver particles on clay platelets delaminatePseudomonasbiofilmsTseng, Li-Ping; Juan, Chih-Yin; Lin, Shiun-Long; Doran, Michael R; Lin, Jiang-Jen; Hsu, Shan-Hui; Liao, Jiunn-Wang; Shen, Ching-I; Su, Hong-Lin-
-犬常見眼科疾病檢查及治療技術研究林荀龍; Lin, Shiun-Long-