Browsing by Author Lin, Yen-Fu

Showing results 1 to 10 of 10
Issue DateTitleAuthor(s)Text
-Ambipolar MoTe2Transistors and Their Applications in Logic CircuitsLin, Yen-Fu; Xu, Yong; Wang, Sheng-Tsung; Li, Song-Lin; Yamamoto, Mahito; Aparecido-Ferreira, Alex; Li, Wenwu; Sun, Huabin; Nakaharai, Shu; Jian, Wen-Bin; Ueno, Keiji; Tsukagoshi, Kazuhito-
-Broadband Omnidirectional Light Trapping in Gold-Decorated ZnO Nanopillar ArraysChang, Yuan-Ming; Lin, Man-Ling; Lai, Tung-Yen; Chen, Chang-Hung; Lee, Hsin-Yi; Lin, Chih-Ming; Wu, Yew-Chung Sermon; Lin, Yen-Fu; Juang, Jenh-Yih
-High Mobilities in Layered InSe Transistors with Indium-Encapsulation-Induced Surface Charge DopingLi, Mengjiao; Lin, Che-Yi; Yang, Shih-Hsien; Chang, Yuan-Ming; Chang, Jen-Kuei; Yang, Feng-Shou; Zhong, Chaorong; Jian, Wen-Bin; Lien, Chen-Hsin; Ho, Ching-Hwa; Liu, Heng-Jui; Huang, Rong; Li, Wenwu; Lin, Yen-Fu; 林彥甫; Chu, Junhao
-Intrinsic Carrier Transport of Phase-Pure Homologous 2D Organolead Halide Hybrid Perovskite Single CrystalsLi, Min-Ken; Chen, Tzu-Pei; Lin, Yen-Fu; 林彥甫; Raghavan, Chinnambedu Murugesan; Chen, Wei-Liang; Yang, Shih-Hsien; Sankar, Raman; Luo, Chih-Wei; Chang, Yu-Ming; Chen, Chun-Wei
-Nanocontact Disorder in Nanoelectronics for Modulation of Light and Gas SensitivitiesLin, Yen-Fu; Chang, Chia-Hung; Hung, Tsu-Chang; Jian, Wen-Bin; Tsukagoshi, Kazuhito; Wu, Yue-Han; Chang, Li; Liu, Zhaoping; Fang, Jiye-
-Negative-Differential-Resistance Devices Achieved by Band-Structure Engineering in Silicene under Periodic PotentialsChen, Chang-Hung; Li, Wen-Wu; Chang, Yuan-Ming; Lin, Che-Yi; Yang, Shih-Hsien; Xu, Yong; Lin, Yen-Fu; 林彥甫-
-Origin of Noise in Layered MoTe₂ Transistors and its Possible Use for Environmental SensorsLin, Yen-Fu; Xu, Yong; Lin, Che-Yi; Suen, Yuen-Wuu; Yamamoto, Mahito; Nakaharai, Shu; Ueno, Keiji; Tsukagoshi, Kazuhito-
-Reversible and Precisely Controllable p/n-Type Doping of MoTe2 Transistors through Electrothermal DopingChang, Yuan-Ming; Yang, Shih-Hsien; Lin, Che-Yi; Chen, Chang-Hung; Lien, Chen-Hsin; Jian, Wen-Bin; Ueno, Keiji; Suen, Yuen-Wuu; Tsukagoshi, Kazuhito; Lin, Yen-Fu; 張原銘
-Strong Enhancement of Raman Scattering from a Bulk-Inactive Vibrational Mode in Few-Layer MoTe2Yamamoto, Mahito; Wang, Sheng Tsung; Ni, Meiyan; Lin, Yen-Fu; Li, Song-Lin; Aikawa, Shinya; Jian, Wen-Bin; Ueno, Keiji; Wakabayashi, Katsunori; Tsukagoshi, Kazuhito-
-國產香蕉潛在消費偏好之研究林彥甫; Lin, Yen-Fu-