Browsing by Author Pan, Hung-Chuan

Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)Text
-Characterization of Axon Formation in the Embryonic Stem Cell-Derived MotoneuronPan, Hung-Chuan; Wu, Ya-Ting; Shen, Shih-Cheng; Wang, Chi-Chung; Tsai, Ming-Shiun; Cheng, Fu-Chou; Lin, Shinn-Zong; Chen, Ching-Wen; Liu, Ching-San; Su, Hong-Lin
-Endothelial Japanese encephalitis virus infection enhances migration and adhesion of leukocytes to brain microvascular endothelia via MEK-dependent expression of ICAM1 and the CINC and RANTES chemokinesLai, Ching-Yi; Ou, Yen-Chuan; Chang, Cheng-Yi; Pan, Hung-Chuan; Chang, Chen-Jung; Liao, Su-Lan; Su, Hong-Lin; Chen, Chun-Jung-
-Honokiol confers immunogenicity by dictating calreticulin exposure, activating ER stress and inhibiting epithelial-to-mesenchymal transitionLiu, Shing-Hwa; Lee, Wen-Jane; Lai, De-Wei; Wu, Sheng-Mao; Liu, Chia-Yu; Tien, Hsing-Ru; Chiu, Chien-Shan; Peng, Yen-Chun; Jan, Yee-Jee; Chao, Te-Hsin; Pan, Hung-Chuan; Sheu, Meei-Ling-
-Intrathecal Injection of Dual Zipper Kinase shRNA Alleviating the Neuropathic Pain in a Chronic Constrictive Nerve Injury ModelSheu, Meei-Ling; 許美鈴; Chiang, Chien-Yi; Su, Hong-Lin; Chen, Chun-Jung; Sheehan, Jason; Pan, Hung-Chuan
-Late administration of high-frequency electrical stimulation increases nerve regeneration without aggravating neuropathic pain in a nerve crush injurySu, Hong-Lin; 蘇鴻麟; Chiang, Chien-Yi; Lu, Zong-Han; Cheng, Fu-Chou; Chen, Chun-Jung; Sheu, Meei-Ling; Sheehan, Jason; Pan, Hung-Chuan
-Mite Allergen Der-p2 Triggers Human B Lymphocyte Activation and Toll-Like Receptor-4 InductionTsai, Jaw-Ji; Liu, Shing-Hwa; Yin, Sui-Chu; Yang, Cheng-Ning; Hsu, Hong-Sheng; Chen, Wen-Bao; Liao, En-Chih; Lee, Wen-Jane; Pan, Hung-Chuan; Sheu, Meei-Ling
-研究使用羊水間葉幹細胞來治療坐骨神經損傷的可行性潘宏川; Pan, Hung-Chuan-