Browsing by Author Ren-Jang Wu

Showing results 1 to 3 of 3
Issue DateTitleAuthor(s)Text
-Fast gas concentration sensing by analyzing the rate of resistance changeChiu-Hsien Wu; Guo-Jhen Jiang; Cheng-Chung Chiu; Paul Chong; Chien-Chung Jeng; Ren-Jang Wu; Jan-Han Chen
-Improving the sensitive and selective of trace amount ozone sensor on Indium-Gallium-Zinc Oxide thin film by ultraviolet irradiationChiu-Hsien Wu; 吳秋賢; Kai-Wei Chang; Yu-Ning Li; Zu-Yin Deng; Kuen-Lin Chen; Chien-Chung Jeng; Ren-Jang Wu; Jau-Han Chen
-TiO2/SnO2薄膜應用於臭氧濃度感測Pai, Tsung-Yuan; 白宗原-