Browsing by Author Shuo-Huang Yuan

Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)Text
-AlGaN/GaN MOS-HEMTs with Corona-Discharge Plasma Treatment袁碩璜; Shuo-Huang Yuan; Feng-Yeh Chang; Dong-Sing Wuu; Ray-Hua Horng
-Au Nanoparticle Light Scattering Enhanced Responsivity in Pentacene Phototransistor for Deep-UV Light DetectionShuo-Huang Yuan; Zingway Pei; Hsin-Cheng Lai; Chien-Hsun Chen; Pei-Wen Li; Yi-Jen Chan
-Effects of high substrate temperature during pulsed laser deposition on the quality of aluminum-doped gallium oxide and its photodetector characteristicsShuo-Huang Yuan; 袁碩璜; Sin-Liang Ou; Chao-Chun Wang; Shiau-Yuan Huang; Chien-Ming Chen; Ku-Yen Lin; Yi-An Chen; Dong-Sing Wuu
-Growth and characterization of co-sputtered aluminum-gallium oxide thin films on sapphire substratesChao-Chun Wang; Shuo-Huang Yuan; Sin-Liang Ou; Shiau-Yuan Huang; Ku-Yen Lin; Yi-An Chen; Po-Wen Hsiao; Dong-Sing Wuu
-Improved Responsivity Drop From 250 to 200 nm in Sputtered Gallium Oxide Photodetectors by Incorporating Trace AluminumShuo-Huang Yuan; 袁碩璜; Chao-Chun Wang; Shiau-Yuan Huang; Dong-Sing Wuu