Browsing by Author TSAI, JHY CHERNG

Showing results 1 to 3 of 3
Issue DateTitleAuthor(s)Text
-往復式腳踏發電裝置蔡志成; TSAI, JHY CHERNG; 王國禎; 蘇煒淩; 莊易勳; 劉浩東; WANG, GOU JEN
-旋轉式腳踏發電裝置王國禎; WANG, GOU JEN; 蔡志成; 蘇煒淩; 莊易勳; 劉浩東; TSAI, JHY CHERNG-
-資料自動分群演算法蔡志成; TSAI, JHY CHERNG; 陳韋任; 盧銘詮; CHEN, WEI GEN; LU, MING CHYUAN