Browsing by Author Ta-Peng Chang

Showing results 1 to 3 of 3
Issue DateTitleAuthor(s)Text
-以敲擊回音正規化頻譜評估水泥砂漿凝結過程與緩衝材的選用劉昱廷; Liu, Yu-Ting-
-探討受高溫作用混凝土之波速與強度關係賴嘉陽; Lai, Chia-Yang-
-鋼板複合結構之敲擊回音正規化頻譜之建立及應用許耿蒼; Hsu, Keng-Tsang-