Browsing by Author WEI, TSAI PEI

Showing results 1 to 3 of 3
Issue DateTitleAuthor(s)Text
-含酚基多官能環氧樹脂硬化劑、其衍生物及其製造方法和用途林慶炫; LIN, CHING HSUAN; 魏采珮; 丁學輝; WEI, TSAI PEI; DING, SHEI HUEI-
-氧代氮代苯并環己烷(BENZOXAZINE)樹脂與具有取代基的氧代氮代苯并環己烷樹脂的一鍋化/二鍋化製造方法及用途LIN, CHING HSUAN; 林慶炫; CHANG, SHENG LUNG; WEI, TSAI PEI; 張勝隆; 魏采珮-
-磷系改質聚醚酮及其製造方法及用途林慶炫; LIN, CHING HSUAN; 魏采珮; 張勝隆; WEI, TSAI PEI; CHANG, SHENG LUNG-