Browsing by Author Wang, Jann-Tay

Showing results 1 to 2 of 2
Issue DateTitleAuthor(s)Text
-Complete Genome Sequence of Klebsiella oxytoca E718, a New Delhi Metallo- -Lactamase-1-Producing Nosocomial StrainLiao, Tsai-Lien; Lin, Ann-Chi; Chen, Elsa; Huang, Tzu-Wen; Liu, Yen-Ming; Chang, Ya-Hui; Lai, Jui-Fen; Lauderdale, Tsai-Ling; Wang, Jann-Tay; Chang, Shan-Chwen; Tsai, Shih-Feng; Chen, Ying-Tsong-
-Prevalence and characteristics of pks genotoxin gene cluster-positive clinical Klebsiella pneumoniae isolates in Taiwan陳盈璁; Chen, Ying-Tsong; Lai, Yi-Chyi; Tan, Mei-Chen; Hsieh, Li-Yun; Wang, Jann-Tay; Shiau, Yih-Ru; Wang, Hui-Ying; Lin, Ann-Chi; Lai, Jui-Fen; Huang, I-Wen; Lauderdale, Tsai-Ling