Browsing by Author Wang, Yuan-Chuen

Showing results 1 to 10 of 10
Issue DateTitleAuthor(s)Text
-Anti-enterovirus 71 activity screening of Taiwanese folk medicinal plants and immune modulation of Ampelopsis brevipedunculata (Maxim.) Trautv against the virusHsu, Hsing-Wen; Wang, Jen-Hsien; Liu, Chaio-Li; Chen, Chin-Shuh; Wang, Yuan-Chuen
-Apigenin has anti-atrophic gastritis and anti-gastric cancer progression effects in Helicobacter pylori-infected Mongolian gerbilsKuo, Chao-Hung; Weng, Bi-Chuang; Wu, Chun-Chieh; Yang, Sheau-Fang; Wu, Deng-Chang; Wang, Yuan-Chuen-
-Countercurrent flow of supercritical anti-solvent in the production of pure xanthophylls from Nannochloropsis oculataCho, Yueh-Cheng; Wang, Yuan-Chuen; Shieh, Chwen-Jen; Lin, Justin Chun-Te; Chieh-Ming, J.Chang; Han, Esther-
-In Vitro Activity of 2-methoxy-1,4-naphthoquinone and Stigmasta-7,22-diene-3 beta-ol from Impatiens balsamina L. against Multiple Antibiotic-Resistant Helicobacter pyloriWang, Yuan-Chuen; Li, Wan-Yu; Wu, Deng-Chyang; Wang, Jeh-Jeng; Wu, Cheng-Hsun; Liao, Jyun-Ji; Lin, Cheng-Kun
-In Vitro Activity of Paris polyphylla Smith Against Enterovirus 71 and Coxsackievirus B3 and Its Immune ModulationWang, Yuan-Chuen; Yi, Tsu-Yi; Lin, Kuei-Hsiang-
-Medicinal plant activity onHelicobacter pylorirelated diseasesWang, Yuan-Chuen-
-Microalgae cultivation and purification of carotenoids using supercritical anti-solvent recrystallization of CO2 + acetone solutionWu, Jia-Jiuan; Hong, Siang-En; Wang, Yuan-Chuen; Hsu, Shih-Lan; Chieh-Ming, J.Chang-
-Preparation of highly pure zeaxanthin particles from sea water-cultivated microalgae using supercritical anti-solvent recrystallizationChen, Chao-Rui; Hong, Siang-En; Wang, Yuan-Chuen; Hsu, Shih-Lan; Hsiang, Daina; Chieh-Ming, J.Chang-
-Production of all trans-beta-carotene by using impinging flow of supercritical carbon dioxide anti-solvent pulverizationShen, Yi-Chen; Chng, Lee-Muei; Wang, Yuan-Chuen; Shieh, Chwen-Jen; Lin, Kuo-Li; Hsu, Shih-Lan; Chou, Hong-Nong; Chieh-Ming, J.Changa-
-Supercritical carbon dioxide extraction of omega-3 oil compounds from Ficus awkeotsang Makino achenesCheng, Yang-Jung; Shieh, Chwen-Jen; Wang, Yuan-Chuen; Lai, Shih-Ming; Chieh-Ming, J.Chang-