Browsing by Author Wu, Ming-Che

Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)Text
-Characterization of mitochondrial genome of Formosan sambar (Rusa unicolor swinhoei)Chen, Chia-Hsuan; Huang, Hsiu-Lin; Chang, Mu-Tzu; Chiang, Li-Chia; Cheng, Shih-Lin; Liu, Bing-Tsan; Wang, Chih-Hua; Wu, Ming-Che; Huang, Mu-Chiou-
-Mitochondrial genome of Taiwan pig (Sus Scrofa)Chen, Chia-Hsuan; Huang, Hsiu-Lin; Yang, Hsiu-Ya; Lai, Shan-Hu; Yen, Neim-Tsu; Wu, Ming-Che; Huang, Mu-Chiou
-後社會主義國家員工組織信任之前因與結果變項之研究吳明哲; Wu, Ming-Che-
-後社會主義國家員工組織信任之前因與結果變項之研究Wu, Ming-Che; 吳明哲