Browsing by Author Wu, Sheng-Mao

Showing results 1 to 2 of 2
Issue DateTitleAuthor(s)Text
-Honokiol confers immunogenicity by dictating calreticulin exposure, activating ER stress and inhibiting epithelial-to-mesenchymal transitionLiu, Shing-Hwa; Lee, Wen-Jane; Lai, De-Wei; Wu, Sheng-Mao; Liu, Chia-Yu; Tien, Hsing-Ru; Chiu, Chien-Shan; Peng, Yen-Chun; Jan, Yee-Jee; Chao, Te-Hsin; Pan, Hung-Chuan; Sheu, Meei-Ling-
-褪黑激素抑制胃癌生長及腹膜轉移機轉之探討吳昇懋; Wu, Sheng-Mao-