Browsing by Author Xu, Jian-Fa

Showing results 1 to 2 of 2
Issue DateTitleAuthor(s)Text
-直接輸出回饋控制系統之穩定分析許建發; Xu, Jian-Fa-
-高溫乾燥對桂竹物理化學性質之影響許建發; Xu, Jian-Fa-