Browsing by Author Yi-Chung Wang

Showing results 1 to 3 of 3
Issue DateTitleAuthor(s)Text
-Biomasss conversion and expansion factors of major conifer plantations in TaiwanWang, Chao-Huan; Shih-Zong Lin; Fong-Long Feng; Chin-Su Lin; Chyi-Rong Chiou; Chiang-Her Yen; Yuh-Lurng Chung; Yi-Chung Wang; Chiung-Pin Liu; Ming-Hsun Chan-
-於Spark上實作一個有效率的具有基底層的珊瑚礁最佳化演算法並使用在分群問題上王翊仲 ; Yi-Chung Wang 
-鯉魚潭水庫集水區土石流潛在危險區之預測研究Fan-Chieh Yu; 游繁結; Yi-Chung Wang; Li-Jen Chen; 王一琮; 陳禮仁-