Browsing by Author Yu-Cheng Tu

Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)Text
-保存考古文化遺址之經濟價值評估─以台灣惠來遺址為例張博淙; Chang, Bo-Tsung-
-台灣民眾對天然災害造成健康損失之價值評估分析史意文; Shih, Yi-Wen-
-台灣民眾對生命價值的經濟評估-兩個方法之比較黃文慶; Huang, Wen-Ching-
-田尾公路花園顧客滿意與購後行為意向研究謝宜潔; Hsieh, Yi-Chieh-
-防洪對保護財產之經濟評估王志偉; Wang, Chig-Wei-