Browsing by Author ZHU, DE-MIN

Showing results 1 to 8 of 8
Issue DateTitleAuthor(s)Text
-不整地栽培玉米生育及產量的影響許哲夫; XU, ZHE-FU-
-乙烯釋放劑矮化玉米之研究王慶裕; WANG, QING-YU-
-人工浸水對玉米生長與產量的影響吳炳奇; WU, BIN-GI-
-人工浸水對玉米種子萌芽與幼苗生長的影響鄭美淑; ZHENG, MEI-XHU-
-台灣轉作稻田土壤物理性限制因子之診斷及改良陳世雄; CHEN, SHI-XIONG-
-淹水對玉米生長與發育的影響蔡秀隆; CAI, XIU-LONG-
-玉米未成熟胚癒合組織之誘導及原生質體之分離與培養林文昭; LIN, WEN-ZHAO-
-高梁小穗充實期間氮素之再轉運現象金文蔚; JIN, WEN-WEI-