4.jpg picture
Fullname
Jan, J. K.
全名
詹進科
所屬單位
資訊科學與工程學系所
 
Jan, J. K.
Email
jkjan@cs.nchu.edu.tw
 
載入中.... 1 0 20 0 false
載入中.... 2 0 20 0 false

研究成果

第 1 到 2 筆結果,共 2 筆。

公開日期標題作者全文
1-結合RFID於零售業存貨管理之安全監控應用系統陳育毅; CHEN, YU YI; 詹進科 ; 顧純菁; 蔡孟琳; JAN, JINN KE; KU, CHUN CHING; TSAI, MENG LIN-
2-結合RFID於大型賣場購物及售後服務之管理系統陳育毅; CHEN, YU YI; 詹進科 ; 邱振傑; 呂俊超; JAN, JINN KE; QIU, ZHEN JIE; LU, JUN CHAO-